5 tips hoe je met duurzaamheid je conversie kunt vergroten

  • Growth
  • cms
  • 30 May 2020

Google draagt richting websitebeheerders uit dat een pagina kwalitatief sterk moet zijn en antwoord moet geven op de vragen van de bezoeker. Hierbij komt regelmatig de uitspraak “kwaliteit voor kwantiteit” naar voren: een korte pagina met goede informatie zou beter moeten scoren dan een lange pagina met matige informatie.

Hoewel we bij Lyter zeker kunnen onderschrijven dat een pagina kwalitatief sterk moet zijn en antwoord moet geven op de vragen van de bezoeker, ligt het algoritme van Google toch iets genuanceerder dan wat het bedrijf zelf propageert.

Al jaren blijkt de invloed van tekstlengte op een pagina een sterke rankingfactor te zijn voor Google. Uit onderzoek van onder meer SEMRush, MOZ, Brian Dean, serpIQ en CanIRank komt duidelijk naar voren dat de contentlengte correleert met de positie van de pagina in de zoekresultaten voor het specifieke keyword.

De effecten van contentlengte

Ook bij Lyter hebben we zelf het effect van contentlengte ondervonden. Voor een klant werkten wij aan een website, waarbij onderwerpen onderverdeeld waren in subonderwerpen.

Deze subonderwerpen hadden ieder een eigen pagina, veelal met zo’n 400 tot 500 woorden content per pagina. Niet verkeerd, maar ook niet bijster veel.

De losse pagina’s waren vindbaar in de resultaten van Google, maar slechts zelden in de top 10. In de praktijk betekende dit dat er maar weinig verkeer binnenkwam op de website.

Lyter besloot om de subonderwerpen van ieder onderwerp samen te voegen tot één grote pagina, waarbij de subpagina’s door middel van een 301-redirects werden doorverwezen naar deze nieuwe hoofdpagina.

Dit is vanzelfsprekend een vrij rigoureuze stap, omdat de pagina’s voor de subonderwerpen reeds vindbaar waren en het lastig in te schatten was in hoeverre de nieuwe hoofdpagina direct weer vindbaar zou zijn voor zoekopdrachten rond deze subonderwerpen.

Snel resultaat door contentuitbreiding

Al snel bleek de inschatting echter juist en trad er verbetering op. De nieuwe hoofdpagina’s namen in vrijwel alle gevallen de posities over die de subpagina’s innamen voor de samenvoeging. Tegelijkertijd werden de pagina’s voor meer long-tail zoekwoorden gevonden dan hiervoor.

Deze verbeteringen waren vrijwel direct na de samenvoeging al zichtbaar.

In de maand voorafgaand aan de samenvoeging ontving de website 2927 bezoekers. De maand direct na de samenvoeging waren dit er al 3779, een stijging van liefst 22,55%. In deze periode werd geen aandacht besteed aan linkbuilding en andere SEO-inspanningen die invloed zouden kunnen hebben op de resultaten.

Tussen 30 september in 3 oktober werden pagina’s van subonderwerpen samengevoegd tot één grote pagina per onderwerp. In deze periode stond de Analytics-tracking uit. Direct na de samenvoeging is sterke groei zichtbaar.

In de latere maanden zou het verkeer verder toenemen en de website op diverse keywords opstomen naar de nummer één positie in de resultaten van Google.

Een effect van contentlengte?

Gezien de vrijwel directe groei in verkeer na de samenvoeging, is het aanlokkelijk om zonder verder onderzoek te wijzen naar de verbeterde contentlengte als oorzaak.

Contentlengte is echter slechts één van de vele rankingfactoren die de uiteindelijke positie van een pagina in de resultaten van Google bepaalt.

Door te kijken naar de concurrentie, kunnen we echter wel met enige zekerheid zeggen dat de lange pagina’s een positieve invloed hebben gehad.

Zelfs wanneer we naar slechts vijf keywords kijken waarop de nieuwe hoofdpagina’s de nummer 1-positie bereikten, zien we al een curve die gelijkenissen vertoont met die van grootschalige onderzoeken van onder meer SEMRush: de landingspagina’s van de concurrentie hebben significant minder tekst.

Uit een steekproef met vijf keywords is de correlatie tussen contentlengte en positie in Google snel zichtbaar.

In de latere maanden zou het verkeer verder toenemen en de website op diverse keywords opstomen naar de nummer één positie in de resultaten van Google.

De optimale paginalengte bestaat niet

Een belangrijke opmerking bij dit verhaal is dat de optimale paginalengte niet bestaat. Uit diverse onderzoeken, waaronder onze eigen steekproef, komen verschillende paginalengtes naar voren als ‘optimaal’ om de nummer 1-positie te bereiken.

Het aantal woorden op de landingspagina van de nummer 1 verschilt sterk per onderzoek: SEMRush rept van 600 tot 700 woorden, serpIQ van 2450 woorden, Brian Dean van pagina’s met 1950 woorden en CanIRank weer van ongeveer 1100 woorden. Ook onze eigen steekproef wijkt af van de onderzoeken: onze nummer één pagina’s beschikken gemiddeld over 1750 woorden.

Hoe kan het dat ieder onderzoek de correlatie tussen contentlengte en positie ziet, maar het aantal woorden per onderzoek zo verschilt?
Het antwoord is vrij simpel: voor iedere niche en zelfs voor ieder keyword bestaan er verschillen.

Zo vond SEMRush al dat er verschillen bestaan in gemiddelde contentlengte van de nummer één afhankelijk van het type keyword: short-tail of long-tail.

Ook zagen zij verschillen afhankelijk van het zoekvolume van het keyword: voor een keyword waar veel op werd gezocht bleken de bestscorende pagina’s gemiddeld meer tekst te bevatten dan nummer 1-pagina’s gericht op keywords met een laag zoekvolume.

Ondanks deze verschillen, bleef de correlatie tussen contentlengte en positie in Google overeind binnen ieder keyword, zij het relatief.

Verklaring voor uiteenlopende contentlengtes

Uit het feit dat er verschillen in optimale contentlengte bestaan tussen verschillende soorten keywords, blijkt dat Google wel degelijk in staat is om verder te kijken dan puur contentlengte.

Long-tail zoektermen, zo wordt verondersteld, zijn specifiekere vragen die een langer antwoord vereisen. Short-tail zoektermen zijn breder, en behoeven een meer algemeen antwoord.

Het is in deze zin logisch dat pagina’s gericht op long-tail keywords meer tekst bevatten dan pagina’s gericht op short-tail keywords.

Afwegingen bij het schrijven van pagina’s

Simpelweg enorme lappen tekst schrijven is dan ook niet genoeg om goede resultaten te behalen voor competitieve keywords. Het devies is om een uitgebreide tekst te schrijven die informatierijk is. Dat wil zeggen: geen overbodige informatie, maar wel veel informatie.

Schrijf een tekst die langer is dan de gemiddelde tekst van de top 5 voor het keyword, maar ga hier niet veel verder dan 100% boven zitten.

Probeer een redelijke inschatting te maken van het antwoord waar de bezoeker naar op zoek is. Is het een complexe vraag (vaak long-tail zoekterm), dan is er waarschijnlijk een uitgebreid antwoord nodig. Gaat het om een brede of simpele vraag (vaak short-tail), dan mag de tekst wat korter blijven.

Lyter houdt hierbij een safe-zone aan: schrijf een tekst die langer is dan de gemiddelde tekst van de top 5 voor het keyword, maar ga hier niet veel meer dan 100% boven zitten.

Ook qua inhoud van de tekst is dit doorgaans een logische bovengrens. Ervan uitgaande dat concurrenten eveneens een compleet antwoord (willen) bieden, is de kans groot dat een tekst die meer dan 100% langer is dan teksten van concurrenten inhoudelijk zwak wordt. De tekst dwaalt bijvoorbeeld af van het onderwerp of valt in herhaling.

Afwegingen bij het schrijven van pagina’s

Een goede en lange tekst biedt antwoord op de vragen van de bezoeker en wordt gewaardeerd door Google. Uit onderzoek is echter ook gebleken dat lange pagina’s over het algemeen meer backlinks ontvangen.

Dit versterkt de positie van zowel de pagina zelf als het domein (de website) in zijn geheel.

Pagina’s met lange content werden bovendien vaker gedeeld, hoewel er geen onderlinge correlatie was tussen backlinks en shares.

Door lange en goede teksten te schrijven voor je landingspagina’s win je dus op diverse punten:

  • Uitgebreider antwoord op vragen bezoeker
  • Beter geoptimaliseerd voor zoekmachines
  • Meer backlinks
  • Meer social shares

Besteed daarom liever meer tijd aan een enkel uitgebreid, informatief artikel dan aan meerdere korte artikelen van lagere kwaliteit.

Tags: , ,